آنچه یک تریدر حرفه ای را از یک تریدر مبتدی جدا می کند

چرا بعد از چند ماه ها یا حتی سال ها امتحان روش های مختلف ، هنوز یک تریدر موفق نشده اید

بینید شما هنوز الگوی رفتاری صحیحی ندارید . در واقع هنوز به این نکته پی نبردید که رفتار شما تبدیل به عادت های شما شده است. و این عادت های شماست که در مواقع برای شما موفقیت و شکست را رقم میزند. یک ترید با الگوی رفتاری صحیح در مواقع ضرر فقط صبر میکند و با خودش میگوید من حد استاپ دارم و تارگت. یا استاپ میخورم یا تارگت را بدست می آورم و اولین ماموریتش حفظ بالانس و سرمایه است. یک تریدر با الگوی رفتاری غلط به دنبال جبران خسارت و کسب سود است! این دو رویکرد دو نتیجه دارد: تریدر اولی یک استاپ قابل تحمل را تجربه کرده و در فرصت مناسب بعدی با کنترل و بدون هیجان در یک پروسه عادی مجددا اوردر گذاری میکند و این روند را مثل یک اکسپرت ادامه میدهد. تریدر دومی به محض ورود به ضرر وارد چاره اندیشی شده و ابتدا با این نیت که در کف میخرم و در اصلاح میفروشم تا هم ضرر جبران شود و هم سود کرده باشم وارد یک مارتینگل معیوب میشود. بدون در نظر گرفتن جهت روند – بدون در نظر گرفتن موجودی پوزیشن ها را با فواصل کنترل شده (از نظر خودش) وارد کرده و صبر میکند ! انقدر که ضرر به حدی بزرگ میشود که دیگر پذیرفتن آن ممکن نیست . 65 % سرمایه درگیر شده. حالا بهترین کار هدج کردن حساب به نظر میرسد . حساب را بدون در نظر گرفتن مناطق حمایت قفل کرده و در نوسان های شدید ناشی از برخورد به محدوده های مقاومتی ، از ترس برگشت قیمت هدج را مرتبا باز کرده و میبندد. اینک دیگر چیزی برای از دادن نیست. بیش از 95% درصد اکانت درگیر شده و فقط صبر کردن راه حل پایانی و غم انگیز است. در این بین اما تریدر اول دو استاپ (ضرر) پیاپی را تجربه کرده و بعد با چند پوزیشن در روند قوی جبران خسارت کرده است و مانیتور را خاموش و به استراحت می پردازد. برآیند مثبت بوده و کار رضایت بخش است. تریدر دوم با راز و نیاز و طلب مغفرت از بارگاه خداوند در یک مسیر فرسایشی قدم میگذارد. به نظر شما اگر سبک ترید این فرد دارای الگوی رفتاری صحیح بود چطور رفتار میکرد؟ در سود صبرمان کم و در ضرر صبرمان زیاد است! وقتی وارد -55$ ضرر میشویم میگوییم که بر میگردد، و در -555$ با خودمان میگوییم اگر به  -255$هم برسد پوزیشن را میبندم !!!